Directions

 
We are a three minute drive from Donegal Town
Come into Donegal Town Centre, take the Killybegs Road, drive 200 yards and take the first road to right, sign posted for Ard na Breatha and Lough Eske etc. Continue on this road until you come to a mini roundabout go straight ahead(not left) at the XL Shop, straight ahead past houses for approx. half a mile, under the bypass, Ard na Breatha is at the top of the hill.
 
 
Our location on N15 bypassing Donegal Town
On approaching Donegal Town from either Sligo, Derry, or Letterkenny, you will come to a roundabout at Lidl store, take the Killybegs exit N56 from here, at the next roundabout take a left in towards Donegal Town, take the next left (last sign on the signpost is Ard na Breatha, other signs on the post Lough Eske Etc) continue until you come to a mini roundabout straight ahead(not left) at the XL shop, continue straight ahead pass the houses, for approx. half a mile, under the bypass ,we are at the top of the hill.

Liên Hệ

Địa chỉ

Ard na Breatha
Drumrooske Middle
Donegal Town
Co. Donegal
Ireland
F94 VF89

Điện Thoại

+353 74 97 22288

Email

info@ardnabreatha.com

Gọi Chúng Tôi

+353 74 97 22288

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách